Ta med sig urna på ett flygplan

Ta med sig urna på ett flygplan

Kontakta din begravningsentreprenör vilka regler som gäller för urnor med aska från männsikor. Kontakta ditt flygbolag angående medförande av aska av husdjur.

Strö aska utomlands
Alla länder har sina egna regler vad gäller spridning av aska. Det är förståndigt att kontakta respektive ambassad vad som gäller i respektive land..

Copyright © 2021 - 2035 | Legend Corporation | All rights reserved