Dataskydd och upphovsrätt URNBUTIKEN.

Sekretess och dataskydd
URNBUTIKEN. Cookies
Upphovsrätt

Sekretess och dataskydd

Sekretesspolicy och samtycke till användning av data på www.Legend Corporation.se
Dataskydd är en förtroendefråga och ditt förtroende är viktigt för oss. För att du ska känna dig säker när du besöker våra webbsidor, håller vi oss strikt till de lagliga bestämmelserna när vi bearbetar dina personrelaterade uppgifter. Vi vill här informera om vår insamling och användning av data. Följande sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig på våra webbsidor. Vi beskriver dessutom vilka av dessa data vi bearbetar och använder och hur detta sker. Du får också reda på vem du kan vända dig till i detta sammanhang.

1. Ansvarig part och den berörda personens rättigheter
Ansvarig part för insamling, bearbetning och användning av dina personliga uppgifter i enlighet med den nederländska dataskyddslagen är URNBUTIKEN. Legend Corporation är ansvarig part och har följande kontaktuppgifter:

  • Per post: Legend Corporation, Roggemole 8-14, NL-8531 WB Lemmer
  • E-post: info@urnbutiken.se
  • Tel: +4610 138 8904
  • Momsregistreringsnummer: NL8622.30.500.B01
  • Handelskammernummer NL (KvK nummer): 81816146

Du kan få information om dina hos oss lagrade data när som helst och utan kostnad. Du kan även begära att dina data korrigeras, spärras eller raderas. För detta ändamål vänd dig till ovannämnda kontaktuppgifter.

Om du har invändningar mot insamling, bearbetning eller användning av dina data genom Legend Corporation enligt dessa dataskyddsbestämmelser, helt eller delvis, kan du skicka din invändning via e-post eller brev (se ovannämnda kontaktuppgifter).

2. Insamling, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter
Personrelaterade data är uppgifter om materiella eller personliga förhållanden som kan hänföras till en bestämd eller bestämbar enskild fysisk person. Hit hör exempelvis ditt namn, ditt telefonnummer, din adress, samt alla lagrade data som du meddelar oss vid registrering och skapandet av ditt kundkonto.

2.1 Kundkonto
Alla kunder som registrerar sig via funktionen ‘Logga in‘ får ett kundkonto, dvs. direkt lösenordsskyddad åtkomst till sina data, som lagrats hos oss. Här kan du bland annat se uppgifter om dina avslutade, öppna och nyligen skickade beställningar eller administrera dina personliga data och nyhetsbrevet.

2.1.1 Skapa kundkonto
Följande data måste anges vid registrering av ett kundkonto (obligatoriska uppgifter):
• Din e-postadress
• Ditt lösenord
• Ditt förnamn och efternamn
• Ditt telefonnummer
• Ditt gatuadress och nummer, ort, postnummer och land

Din fakturerings- och leveransadress behöver du inte ange förrän du gör en beställning. För din beställning behöver vi dina korrekta namn-, adress- och betalningsuppgifter. Din e-postadress behöver vi för att bekräfta mottagandet av din beställning och leveransen och dessutom naturligtvis för att kunna kommunicera med dig. Vi använder din e-postadress dessutom för din identifiering (som användarnamn), när du loggar in på ditt kundkonto.

2.2 Insamling, bearbetning och användning av dina personrelaterade uppgifter
Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina data för den kompletta handläggningen av köpprocessen, inklusive eventuella senare garantifall för våra kundtjänster, den tekniska administrationen, egen marknadsföring (mer information om detta under punkt 2.3) samt för att förhindra brottsliga handlingar och bedrägeri. Dina personrelaterade uppgifter kommer endast att delas med tredje part om detta är tillåtet enligt lag, inklusive för att kunna handlägga avtal eller avräkningar, i marknadsföringssyfte eller om du tidigare har lämnat ditt samtycke. Inom ramen för handläggning av beställningar får exempelvis av oss anlitade tjänsteleverantörer (såsom speditions- och logistikföretag, banker) de uppgifter som krävs för beställnings- och orderhantering. De data som överförts på detta sätt får våra tjänsteleverantörer endast använda för att utföra sina uppgifter.

2.3 Användning av dina data för reklamsyften
Förutom bearbetningen av dina uppgifter för handläggning av ditt köp hos Legend Corporation använder vi dina data även för följande ändamål: att permanent förbättra din shoppingupplevelse och göra den ännu mer kundvänlig och att kommunicera med dig om dina beställningar.

För detta ändamål använder vi befintlig information, såsom leverans- och läskvitton av e-post, information via den terminal som används av dig, din anslutning till Internet, operativsystem och plattform, datum och tid för besöket av hemsidan eller produkter som du har tittat på samt information, som vi fått av dig (inklusive automatisk överförd eller genererad information). Dessutom använder vi också din orderhistorik.

Användningen av dina personuppgifter kan du när som helst invända mot. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post eller brev) räcker för detta ändamål.

2.3.1 Nyhetsbrev
För att skicka nyhetsbrevet använder vi den e-postadress som du angett och behöver din bekräftelse, att du som innehavare av denna e-postadress är införstådd med mottagandet.

Om du senare inte längre vill ha vårt nyhetsbrev längre kan du säga upp det utan att det uppstår andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxa. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post eller brev) räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje nyhetsbrev även en länk för uppsägning.

2.3.2 Bannerreklam
Under ditt besök använder vi insamlade data för att visa dig så kallad bannerreklam. Detta är reklamannonser som vi placerar på tredje parters webbsidor. Detta sker i regel genom användning av så kallade cookies eller pixlar. Vårt mål är att göra reklamutbudet nyttigare och intressantare för dig, därför kommer du bland bannerannonserna huvudsakligen att se produkter som du antingen redan sett på vår sida eller produkter som liknar de produkter du tittat på (så kallad retargeting). Inom ramen för bannerreklamen arbetar vi endast med pseudonymiserad data; klartextinformation om dig (t.ex. ditt namn eller din e-postadress) lagras inte i dessa cookies.

Mer informationen om cookies, pixlar och retargeting hittar du under punkt 4 och punkt 7 i denna policy.

3. Kreditkontroll
Vi utför en kreditkontroll innan köpeavtal tecknas. Detta sker för att vi ska kunna erbjuda dig olika betalningssätt. Kreditkontrollen är samtidigt avsedd som skydd mot uteblivna betalningar. Dessutom är kreditkontrollen till för din och vår säkerhet, eftersom den förhindrar bedrägeri och andra brott.

Som en del av kreditkontrollen granskar vi alla våra tillgängliga data och kan sedan bestämma vilka betalningssätt som kan erbjudas för en viss beställning. I detta sammanhang granskas alla tidigare beställningar på ditt kundkonto. Dessutom kontrolleras även om leveransadressen avviker från faktureringsadressen, om det är en ny leveransadress eller om beställningen ska levereras till en packstation.

Förutom de uppgifter vi har tillgängliga krävs även data från externa tjänsteleverantörer. För detta ändamål överför vi de personuppgifter som krävs för en kreditkontroll (fullständigt namn, adress och eventuellt ditt födelsedatum).

Om du inte är införstådd med de betalningssätt som erbjuds kan du meddela detta, se kontaktuppgifterna under punkt 1. Vi kommer då att ompröva beslutet under hänsynstagande till din ståndpunkt.

Du kan när som helst med framtida verkan återkalla ditt medgivande gentemot oss till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1. Dessutom kan du få information om de data som lagrats både hos oss och hos vårt kreditupplysningsföretag (se ovannämnda adresser).

4. Cookies
Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka våra webbsidor. Vi vill dock påpeka att vår webbplats och service endast har en begränsad funktionalitet, om du inte tillåter oss att sätta cookies.

Vad är cookies? Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare. Det finns i princip två olika typer av cookies, så kallade sessionscookies, som raderas när du stänger din webbläsare och permanenta/temporära cookies, som sparas på din dator en längre eller obegränsad tid. Denna lagring hjälper oss att utforma våra webbsidor och våra erbjudanden och gör användningen lättare för dig. Exempelvis sparas vissa av dina inmatningar på ett sätt, som gör att du inte ständigt behöver upprepa dem.

Vilka cookies används av Legend Corporation?
De flesta av de cookies vi använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 1 månad till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan. Det enda syftet dessa cookies har är att anpassa våra erbjudanden till kundernas önskemål och göra det så bekvämt som möjligt för dig när du surfar hos oss.

Vilka uppgifter sparas i cookies?
I de cookies Legend Corporation använder sparas endast pseudonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookie tekniken erhåller vi endast pseudonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc.

Vad är onsite targeting?
Baserat på cookie tekniken insamlas på Legend Corporation-webbsidorna data för att optimera vår reklam och våra interneterbjudanden. Dessa data används inte för att identifiera dig personligen, utan är helt enkelt till för en pseudonymiserad utvärdering av hemsidans användning. Med denna teknik kan vi presentera reklam och/eller specialerbjudanden och tjänster för dig. Innehållet baseras på den information som erhållits i samband med klickanalysen (till exempel reklam som är inriktad på att man de senaste dagarna endast har tittat på urnor). Vårt mål är att göra våra onlinetjänster så attraktiva som möjligt för dig och att presentera reklam som matchar dina intressen.

Finns det också cookies från tredje part (så kallade tredje part cookies)?
Legend Corporation använder några reklampartners som bidrar till att göra våra interneterbjudanden och webbsidorna intressantare för dig. Därför sparas även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker webbsidorna. Härvid handlar det om temporära/permanenta cookies, som raderas automatiskt när den inställda tiden har gått ut. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 14 dagar till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden gått ut. Även våra partnerföretags cookies innehåller endast pseudonymer för det mesta till och med helt anonyma data. Detta är till exempel uppgifter om vilka produkter du har tittat på, om något köptes, vilka produkter som söktes, etc. I detta sammanhang registrerar en del av våra reklampartners även information om vilka sidor du besökt innan och vilka produkter du intresserat dig för. Syftet är att kunna visa dig reklam som så bra som möjligt motsvarar dina intressen.

Retargeting
Våra webbsidor använder härvid så kallad retargeting-teknik. Vi använder denna teknik för att göra vårt interneterbjudande intressantare för dig. Denna teknik gör det möjligt att tilltala internetanvändare som redan visat intresse för vår webbutik och våra produkter med reklam på våra partners webbsidor. Vi är övertygade om att visning av personlig, intressebaserad annonsering i regel är intressantare för internetanvändaren än den vanliga reklamen, som saknar sådan personlig relation. Visning av dessa reklammaterial på våra partners sidor bygger på en cookie-teknik och en analys av det tidigare användarbeteendet. Denna typ av reklam är komplett pseudonymiserad. Vid användning av vår sida kommer cookies till användning. Därmed insamlas, sparas och användas uppgifter om din användning. Dessutom sparas dina uppgifter i cookies även efter slutet av webbläsarsessionen och kan sedan exempelvis åter anropas nästa gång du besöker webbsidorna.

Hur kan du förhindra att cookies sparas?
Du kan ställa in din webbläsaren så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera Legend Corporation-cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till "Blockera cookies från tredje part".

I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.

5. Loggfiler
Vid varje åtkomst till Legend Corporation sidor kommer användardata att överföras av respektive webbläsare och lagras i loggfiler, de så kallade serverloggfilerna. De dataposter som sparas i detta sammanhang innehåller följande uppgifter: Datum och tid för åtkomst, namnet på anropad sida, IP-adress, refererande URL (ursprungs URL, varifrån du har kommit till webbsidorna), den mängd data som överförts, samt produkt- och versionsinformation om den webbläsare som använts.

Dessa loggfil-dataposter utvärderas av oss för att ytterligare förbättra våra erbjudanden och vår Legend Corporation shop och öka användarvänligheten, hitta och åtgärda fel snabbare samt styra kapaciteterna på våra servrar. Samtidigt använder vi loggfil-dataposter som försvar mot attacker mot vår Legend Corporation shop, t.ex. inom ramen för så kallade DDoS-attacker (distributed denial of service), som har syftet att blockera åtkomst till vår Legend Corporation shop genom en överbelastning av förfrågningar.

6. Webbanalys
För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics och Webtrekk.

6.1 Google Analytics
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade "Cookies", textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som sparats av Google.

Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternativt till pluginet i webbläsaren kan du klicka på denna länk för att med framtida verkan förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid sparas en opt-out-cookie på din terminal. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk.

7. Säker dataöverföring
Dina personliga uppgifter överförs hos oss säkert med kryptering. Detta gäller naturligtvis även för din beställning och inloggning som kund. Vi använder därvid krypteringssystemet TLS (Transport Layer Security) resp. SSL (Secure Socket Layer).

Dessutom säkrar vi vår webbplats och övriga system med tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina data genom obehöriga personer.

8. Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Legend Corporation B.V.

Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom för rent privata syften eller där det är specificerat, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är strängt förbjudet. Lagöverträdelser beivras.

Kännetecken
De kännetecken som finns på webbplatsen tillhör Legend Corporation och är skyddade av känneteckenslagstiftning. Det är inte tillåtet att använda Legend Corporation kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium. Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen på webbplatsen kan ändras utan förvarning. Informationen som publicerats på den här webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till legend Corporation produkter, tjänster etc. som inte är tillgängliga i ditt land. Tillförlitligheten till sådan information kan inte garanteras, speciellt med tanke på att all information kan ändras utan föregående förvarning. Kontakta din lokala kundtjänst för mer detaljer kring vilka produkter och tjänster som är tillgängliga i ditt land. Kommentarer, förslag och frågor Vänligen notera att all information, alla förfrågningar och förslag, samt all annan information som skickas till Legend Corporation, med undantag för ansökningar om arbete och finansiell information, är att betrakta som icke-konfidentiell och Legend Corporation egendom vid mottagandet. Genom att skicka informationen ger du Legend Corporation fullständiga, oåterkalleliga rättigheter att använda, reproducera, modifiera, överföra och distribuera materialet och informationen och du medger vidare att Legend Corporation äger rätt att använda idéer, koncept och annat du skickar i valfritt syfte.

Copyright © 2021 - 2035 | Legend Corporation | All rights reserved