Fylla asksmycken URNBUTIKEN.

Fylla asksmycken (endast tillåtet med aska från djur)

Innan
Fylla en urna och asksmycke kräver en viss grad av exakthet. Du är fri att välja om du vill fylla själv eller få det gjort av någon annan, exempelvis:

Krematoriet
Du kan kontakta krematoriet för att överväga om de vill fylla smycket. Återigen, vanligtvis tillkommer en avgift.

När du själv vill fylla smycket kan du ange vid krematoriet,  att du vill behålla lite aska, så de separerar en liten mängd.

Fyll
Minnesmärket eller smycket har ett litet (skruv) lock. Detta är beroende på modell upptill, undertill eller på baksidan. Kontrollera smycket eller minnesmärket om eventuella skador innan de fylls. Skruva först upp locket, använd en liten tratt eller en bit vikt papper för att hälla lite aska i hålet. (skruva för hand och inte med tång, detta kan skada smycket.) Se till att du använder ett tillräckligt stort papper på en plan yta så att överskottet av askan enkelt kan sopas ihop.  

Om askan är för grov/stor, kan du göra det mindre i en mortel. Om det behövs, tryck ner askan med en tandpetare.

När du fyller ett asksmycke, kontrollera att det inte finns någonting mellan det gängade locket, skruva åt första gången utan lim. Om locket inte sluter bra kan det vara att det finns lite aska kvar emellan. Ta bort det först. Då kan du ta en droppe lim i den inre gängningen, och sedan skruva fast locket. 

När du väl skruvat fast locket, försök aldrig att få upp det igen, detta ökar chanserna att locket inte sitter tätt och bra. Ta genast bort överflödiga limrester.

Bära ett asksmycke
Använd ej ditt asksmycke i vatten, ett asksmycke är nämligen aldrig helt vattentätt. Dessutom, kan smycket påverkas, skadas eller skapa slitage orsakat av salt, tvättmedel, tvålrester och svett. 

Värdefulla tips för asksmycken
Ta alltid av dig ditt smycke när du kommer i kontakt med vatten (t.ex i duschen, badet etc).

Rengör ditt smycke med en trasa som är avsedd för juveler.  Se till att inte gnugga för hårt på matta smycken. På grund av friktionen kan smycket bli blankt och polerat.

Om du vill vara 100% säker på smycket inte kan öppnas kan du be din juvelerare löda smycket.

Slutligen, kan du behålla lite aska separat för "nödsituationer." Naturligtvis tänker man inte på att smycket skulle kunna bli stulet eller tappas bort. Detta gör att du har lite extra aska för att fylla ett nytt smycke.

Copyright © 2021 - 2035 | Legend Corporation | All rights reserved