Minnesstenar

92 artiklar

Modern minnesmärke

Det är inte lätt att leta efter en minnesmärke. Vi försöker att hjälpa dig välja en passande minnesmärke eller minnessten på ett sätt som är så översiktligt och enkelt som möjligt.

Obs! Innan du beställer minnesstenen rekommenderar vi dig att först informera dig hos kyrkogårdsadministratören eller kommunen om möjligheterna på din lokala gravplats. Det kan hända att gravmonument måste ha en viss storlek, form eller måste vara gjorda av ett visst material. Det finns också vissa gravplatser som endast tillåter stenhuggare från regionen att placera minnesmärken. Den eventuella betongplattan under gravstenen och grunden under betongplattan ska installeras av de som sköter gravplatsen. Om du vill placera urngraven i din trädgård, kan du också använda vår urnkällare av plast. Den är enkel att placera och kan även användas med avvikande storlekar.

Efter att du har beställt minnesmärket, kommer vi skicka dig ett exempel som du får godkänna. På så vis kan du kontrollera minnesmärket en gång till.