Underhåll och rengöring av urnor i rostfritt stål

Underhåll och rengöring av urnor i rostfritt stål

Rostfritt stål har i princip inget underhåll. Med tiden, kan det bli angrepp på materialet. Placeringen och grovleken på ytan kan påverka detta. En matt blästrad yta förorenas snabbare än en polerad yta. Tack vare vädret minskas föroreningarna på det rostfria stålet, detta beror på att materialet krymper och expanderar. För att på skynda processen kan man rengöra ytan för hand,här är några tips. 

Eftersom rostfritt stål är helt slätt kan repor uppstå genom rengöring. Repor uppstår oftast på grund av sand eller damm på ytan. Detta gör repor i poleringen. Därför rekommenderar vi att skölja med vatten och torka med en torr trasa utan tryck. Torka alltid i slipriktningen och framför allt inga cirkulära rörelser. 

Det rostfria stålet kan därefter tvättas med tvål och vatten. Använd en tvålprodukt som är klorfri. Torra streck kan uppstå vid torkning . Genom att använda en mikrofiberduk kan det förhindras i stor utsträckning.

Lätta fläckar kan tas bort med en mjuk trasa som är fuktad. Ta lite Jif och skölj bort med vatten efter du har tagit bort fläckarna. 

Användning av rengörings- och efterbehandlingsprodukter

På marknaden finns många produkter för underhåll och rengöring av föremål av rostfritt stål. Medlen fungerar så att det passiva skiktet av kromoxid inte påverkas, utan till och med förbättras.

Läs alltid instruktionerna för sådant underhåll. Vanligtvis innebär det att du måste använda  rengöringsmedel för rostfritt stål, sedan gnugga med en mjuk trasa och slutligen måste man gnugga hela ytan.

Utomhus är det bästa att låta naturens ha sin gång.

Copyright © 2021 - 2035 | Legend Corporation | All rights reserved