Information Aska URNBUTIKEN.

Aska

Många sparar askan för att senare kunna göra ett bra beslut. Du som efterlevande kan välja mellan olika varianter för askan.

Ta med askan för att spara det i en urna eller asksmycken.
Att bevara askan hemma görs normalt i en urna. I denna urna palceras en askbehållare eller askpåse (när urnan är för liten för askbehållare). Urnan kan få en speciell plats i hemmet eller som ett altare. Förutom de dekorativa urnorna som vi säljer i webbutiken, levererar vi i huvudsak konstverk och speciella urnbilder med plats för askan, så att du själv kan fylla eller få den fylld på krematoriet. URNBUTIKEN arbetar ofta tillsammans med kända konstnärer på hemmaplan och utomlands. Det finns asksmycken som du kan bära eller lägga på en speciell plats i ditt hem. Det är också möjligt att sprida en del av askan och att behålla en del i en urna, miniurna eller i ett asksmycke.Vi är anpassningsbara.

Ta exempelvis med askan i en biologisk nedbrytbar urna, begrava den på en speciell plats eller sprida den i havet.
Fler och fler människor väljer ekologiska produkter. På vår websida hittar du olika ekologiska urnor. Genom att använda 100% nedbrytbara material förblir dessa urnor i ett utmärkt skick tills ögonblicket de begravs eller sprids i havet. Efter det bryts hela urnan ner och askan blir ett med naturen.

Begrava eller sätta i en (familje) grav eller bevara i en allmän nisch, i en urnmur.
Det är möjligt att sätta askan i en bestående grav. Många krematorier eller begravningsplatser använder en så kallad urnmur. I muren finns det låsbara nischer vart man placera en eller flera urnor.  En sådan nisch låses in med ett vackert omslag där man kan applicera en passande text eller bild. Begravningsentreprenören kan hjälpa de efterlevande med regler vid gravsättning.

Krematorier och begravningsplatser har ofta en urngrav. För urngrav på begravningsplatsen gäller vanligtvis samma regler som vid egen- eller familjegrav. I dessa urngravar kan oftast flera urnor placeras. Urngraven kan förses med en gravsten och dekoration. Fördelen är att askan från den avlidne kan sparas på en plats i omgivningen var de efterlevande bor vilket gör att man enkelt besöka den. 

Möjligheten finns också att placera askan i en egen- eller familjegrav på en begravningsplats. Om en partner exempelvis önskar att bli begravd och den andre kremerad. Också här kan begravningsentreprenören vara till hjälp för de efterlevande över vilka möjligheter som finns och även vilka regler som gäller. 

Placera i ett kolumbarium.
Många krematorier har ett kolumbarium. Det är en för efterlevande och intresserade tillgängligt utrymme med nischer där en urna får en plats. Ett kolumbarium är en mur där man kan ställa urnor. Det finns olika sorters kolumbarium och alla begravningsplatser och krematorium har inrett sitt kolombarium på sitt sätt, därför rekommenderas att titta på platsen i förväg. Nischerna är stängda med ett täcklock där man kan gravera namnet på den avlidna. 

De flesta krematorier har ett inomhuskolombarium, i stenväggarna under kyrkor eller i särskilda lokaler i anslutning till kyrkan. Vill man spendera mycket tid hos den avlidne kanske ett inomhuskolumbarium är att föredra framför ett utomhuskolumbarium. 

Att strö askan på ett ströfält eller i öppen sjö eller på en plats som väcker fina minnen.
Spridningen av askan kan ske i en minneslund. Askan kan också spridas på en plats som har ett speciellt känslomässigt minne, t.ex. i naturen över sjö eller land, om tillstånd givits av Länsstyrelsen. Också här kan begravningsentreprenören vara till hjälp för de efterlevande över vilka möjligheter som finns och även vilka regler som gäller.  

Det finns flera personliga ritualer för att strö aska. På vattnet kan man till exempel använda en vattenlöslig urna (sjöurna) eller så kallad spridningsurna. När man strör aska på öppet vatten kan man själv avgöra om man vill ha med eller utan efterlevande. När du väljer att att strös utan efterlevande utförs det av en anställd på krematoriet.

Copyright © 2021 - 2035 | Legend Corporation | All rights reserved