URNBUTIKEN Upphovsrätt

Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Legend Corporation v.o.f.

Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom för rent privata syften eller där det är specificerat, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är strängt förbjudet. Lagöverträdelser beivras.

Kännetecken

De kännetecken som finns på webbplatsen tillhör Legend Corporation och är skyddade av känneteckenslagstiftning. Det är inte tillåtet att använda Legend Corporation kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium. Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen på webbplatsen kan ändras utan förvarning. Informationen som publicerats på den här webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till legend Corporation produkter, tjänster etc. som inte är tillgängliga i ditt land. Tillförlitligheten till sådan information kan inte garanteras, speciellt med tanke på att all information kan ändras utan föregående förvarning. Kontakta din lokala kundtjänst för mer detaljer kring vilka produkter och tjänster som är tillgängliga i ditt land. Kommentarer, förslag och frågor Vänligen notera att all information, alla förfrågningar och förslag, samt all annan information som skickas till Legend Corporation, med undantag för ansökningar om arbete och finansiell information, är att betrakta som icke-konfidentiell och Legend Corporation egendom vid mottagandet. Genom att skicka informationen ger du Legend Corporation fullständiga, oåterkalleliga rättigheter att använda, reproducera, modifiera, överföra och distribuera materialet och informationen och du medger vidare att Legend Corporation äger rätt att använda idéer, koncept och annat du skickar i valfritt syfte.